Faceți căutări pe acest blog

marți, 1 decembrie 2015

Ce urăşte Domnul
                                             Ce urăşte Domnul
de Aurel Munteanu 24 oct.2015
1. Creatorul urăşte pe cei ce fac fărădelegea – Ps.5.5.
- motivul: Are ochii curaţi: Hab.1.13.
- care sunt nelegiuirile: Rom.1. 29-32.
- concluzie: Dumnezeu urăşte păcatul cât şi pe păcătos: Ps.5.6;Ps.55.23;Ps.1.5-7.
- aplicaţie: eu trebuie să urăsc adunarea celor ce fac răul: Ps.26.4-5; Ps.1.1.


2. Creatorul urăşte idolii deşerţi: Deut. 32.20-21.a. (viţelul lui Aaron)
- motivul: Creatorul nu trebuie confundat sau comparat cu materia: Is.29.16.
- ex. de idolatrie: Ier.10.2-5; Ps.115.4-8.
- concluzie: ,,Slava Mea nu o voi da altuia, nici cinstea Mea idolilor – Is.42.8.
- aplicaţie: trebuie să urâm idolatria: F.A.15.20; 1Cor.10.20.
- Templul lui Dumnezeu nu se împacă cu idolii: 2Cor.6.16; 1Ioan 5.21.


3. 7 lucruri urăşte Domnul: Pr. 6.16.
- ochii mândri: Maria sora lui Moise când este lovită cu lepră ( oare numai prin Moise vorbeşte Domnul, nu şi prin noi?)
- limba mincinoasă: Anania şi Safira
- mâinile ce ucid nevinovaţi: episodul cu Izabela şi Nabot din Isreel
- inima făuritoare de planuri nelegiuite: episodul cu Haman şi Mardoheu
- picioarele care aleargă repede la rău: proorocul bătrân din Betel: 1Împăraţi 13.
- martorul mincinos: nevasta lui Potifar
- pe cel ce stârneşte certuri între fraţi: 1Tim. 6.3-5; Rom. 16.17.
- ferice de împăciuitori, vor fi chemaţi fii lui Dumnezeu: Mat.5.9.


4. Domnul urăşte două feluri de greutăţi: Pr.20.23; 2010.
- una mică când vinzi
- una mare când cumperi
- când ne judecăm faptele cu noi suntem cât se poate de permisivi, cu ceilalţi foarte asprii
- ex.: Pavel mustră pe Petru (Gal.2.11-16.) şi în F.A. 21.21-26. merge să aducă daruri după Lege
- de aceea spune Cuvântul: ,,vegheaţi permanent”


5. Domnul urăşte divorţul: Mal.2.16.
- şi pe cei ce îşi bat soţiile (acoperă haina cu sâlnicie); sâlnicie = violenţă
- divorţul era permis numai datorită adulterului
- şcolile rabinice începuseră să lărgească calea: dacă afumai mâncarea sau o făceai nesărată etc... , puteai înainta divorţ împotriva soţiei


6. Domnul urăşte pe Esau: Rom. 9. 10-13.
- motivul: Rom.9.11.
- un alt ex.: faraonul Egiptului
- concluzie Creatorul este stăpân în creaţie
- ce trebuie să învăţ de aici: există suveranitate, o alegere, o respingere cât şi o responsabilitate umană


7. Domnul urăşte faptele nicolaiţilor Ap.2.6,15.
- nicolaidis = stăpân peste moştenirea Domnului
- la acest capitol se încadrează Doitref împreună cu toţi dictatorii şi şefii de prin biserici: componenţii comitetelor bisericeşti, comunităţilor regionale şi uniunilor de biserici.


8. Iubim noi ce urăşte Domnul? Urâm noi ce urăşte El? Care este atitudinea noastră?
- îndemn la schimbarea gândirii.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu