Faceți căutări pe acest blog

vineri, 9 octombrie 2015

Îndreptățire, înfrânare și judecata viitoare - F.A.24.25Îndreptățire, înfrânare și judecata viitoare
F.A.24.25de Aurel Munteanu 9 august  2015
1.Îndreptățire:

Cornilescu traduce neprihănire. Dar în limba greacă cuvântul este dikoioumenoi care are sensul de: îndreptățire, dreptitudine, sau justificare. Provine din dikaios cuvânt ce apare de aproape 30 de ori numai în Romani între cap. 2,13 și 5,1. și de 39 de ori în tot N.T. .
Cornilescu ratează sensurile deoarece în DEX, neprihănire= fără păcat, fără vină,fără pată.
Definiția îndreptățirii sau justificării :
Este o hotărâre juridică, un act juridic care are mai mult de a face cu justiția lui Yahweh .
Înseamnă că El de la tronul Său te declară drept față de El și te tratează ca și când ai fi fost drept înaintea Lui .
Este un act prin care Dumnezeu transferă păcatul credinciosului asupra lui Cristos Isus când moare ca jertfă de ispășire și tot El transferă asupra credinciosului ascultarea perfectă a lui Cristos de Legea lui Yahweh .
Acesta este actul prin care credinciosul este socotit îndreptatit ( neprihănit ) .
Ce nu înseamnă îndreptățire sau justificare :
– nu înseamnă că ești drept ca și când nu ai fi păcătuit niciodată
– nu înseamnă ca vii înaintea lui Yahweh ca să dai socoteală de păcatele tale ( să ți le justifici )
– nu înseamnă că o persoană devine dreaptă când crede în Cristos în sensul că nu va mai păcătui niciodată ( nu înseamnă că devii perfect )
Cum poate fi un om îndreptățit înaintea lui Yahweh ?
Religia oferă două soluții :
– îndreptățire prin fapte ( propriile eforturi )
– îndreptățire prin grațiere – har ( printr-un favor nemeritat acordat gratuit de Creator )

Îndreptățirea este făcută de Yahweh în dar, fără plată-Rom.3,24-25.
Dorean=fără plată, în dar, fără motiv (temei-Ioan15.25). Cuvântul fără temei (motiv) este tradus din cuvântul ,,dar”. Nimeni, niciodată nu a avut vre-un motiv pentru a-L urî pe Cristos.
Dorean apare de 5 ori in N.T. :
2Cor.11,7.- v-am vestit evanghelia în dar
Gal.2,21.- pe degeaba
2Tes.2,8.- fără plată și in Ap. 21,6.;22,17. Este tradus în acelaș mod
În acelaș mod Dumnezeu, nu a avut nici un motiv pentru a te socoti îndreptățit sau justificat! Când Dumnezeu se uită în jos la om, nu găsește nici un motiv pentru al socoti îndreptățit. Vede un singur lucru: păcat, nelegiuire. Așa că ce a făcut, a făcut nu din pricina mea sau a ta, ci în CIUDA, ta și a mea! Asta este salvare prin har! Nu prin fapte ca omul păcătos să aibe merite și să înceapă să se laude.

2.Înfrânare:

Să nu credeți că actul îndreptățirii ne îndeamnă să păcătuim ca să se înmulțească haru!
Există un război permanent între fire și Duh
Există trei dușmani ai omului:carnea, lumea și satan – 2Tim.2,19.; 1Cor.6,9-11.Cel mai mare dușman îmi sunt eu însumi!

3.Judecata viitoare:

Oamenii datorită păcatului adamic sunt socotiți morți din punct de vedere al legii lui Dumnezeu(călcate în Eden),  morți spiritual în ei înșiși și odată cu moartea fizică intră în cea veșnică (dacă nu cumva sunt salvați prin har în timpul vieții) care este sfârșitul celor două.
a.Morți din punct de vedere legal.
-         În ziua când vei mânca din el vei muri negreșit – Gen. 2,17.
-         Chiar dacă Adam nu moare fizic, moare din punct de vedere legal (ex. Cu condamnatul la moarte)
-         Dumnezeu ne socotește morți pentru că Adam a mâncat din fruct
-         Prin el toată rasa umană este condamnată  – Ioan 3,18 – ați și fost judecați!
-         Păcatul lui Adam este imputat fiecărui membru al rasei umane
-         Azi sntem în viață datorită amânării sentinței
-         Nu trebuie să așteptăm condamnarea din ziua judecății, atunci va fi EXECUTAREA pedepsei
-         Fiecare om este condamnat dacă nu a fost ,,socotit îndreptățit” fără vre-un temei (în dar) prin Cristos
-         Ce ai crede dacă ai face o vizită și ai găsi întemnițatul plin de voie bună, râzând și sfidând execuția privind totul ca pe o glumă proastă?
Condamnarea legală este motivul pentru care toți oamenii vor fi aruncați în iazul de foc. Păcatele și răzvrătirile personale măresc intensitatea pedepsei. Ele nu fac altceva decât să adune o comoară de mânie.
b.Toată rasa umană este moartă nu numai legal dar și spiritual. Sufletul este ruinat de păcat și duhul, ne naștem cu el mort. Natura noastră este una înclinată spre păcat ( ex. cu natura porumbelului și corbului lui Noe).
c.Moartea veșnică este sfârșitul primelor două. Ea începe cu moartea fizică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu