Faceți căutări pe acest blog

luni, 13 aprilie 2015

Cine este cel mai mare ? Luca 22.24-30.                                              Cine este cel mai mare ?
                                                    Luca 22.24-30.de Aurel Munteanu 15 martie 20151 Definiția cuvântului slujire : a fi slugă a cuiva , a servi , a fi în serviciul cuiva permanent , a munci pentru altul , a fi la dispoziția unui stăpân .


2 Cine enunță acest nou principiu de conducere ?
- Isus Cristos datorită faptului ca unii din ucenicii Săi se certaseră pe drum pe această temă


3 Cui se adresează Isus Cristos , ucenicilor sau celor ce nu ascultau de El ?
- ucenicilor
- acest sistem de conducere nu poate fi aplicat în lume


4 Ce mesaj le transmite Isus Cristos ucenicilor Săi ?
- cine vrea să fie ,,șef” să fie sclavul celorlalți
- un mesaj șocant , un duș rece pentru firea păcătoasă


5 Este acest principiu o poruncă sau este ceva opțional ?
- acest mod de conducere este o poruncă
- nu lasă loc și altei variante


6 A mai introdus cineva acest principiu înainte de Isus Cristos ?
- nimeni
- de aceea harul este atât de glorios
- nu există iubire mai mare ca Cineva să îi iubească , să le slujească și să îi răscumpere


7 A respectat Isus Cristos această regulă de slujire ? Dar apostolii ?
- Ioan 13
- ne îndeamnă să o respectăm și noi
- Barnaba și Pavel aveau de slujitor pe Ioan – F.A. 13.5.


8 Unde poți exercita acest principiu într-un mod plăcut lui Isus Cristos ?
- într-o Adunare a lui Isus Cristos


9 Unde vedem în Scriptură aplicat modul de slujire și cum se iau deciziile într-o Adunare ?
- F.A. 6. 1-6. : apostolii propun , frații aleg , apostolii se roagă și pun mâinile peste ei


10 Poate fi pervertit modul de conducere al Adunării lui Isus Cristos
- Teocrație :- Teos = Dumnezeu , Cratos = putere ; demos = popor
- cler =Totalitatea preoților unei biserici, ai unei eparhii, ai unei țări etc.; preoțime

A. Adunarea este o teocrație sub Regele Isus , Adunarea nu are voie să schimbe forma de conducere și nici să de-a legi .
- Isus Cristos conduce teocratic Adunarea Sa , pentru că El este Capul Adunării și singurul Legiuitor . Însă modul de operare al Adunării este unul democratic . Toți sunt egali , decizia se ia prin vot și slujitorii duc decizia la îndeplinire în funcție de specificul ei . Diaconul pe parte administrativ materială și prezbiterul pe parte spirituală .

B. Adunarea nu are aceeași formă de conducere cu Israelul Vechiului Testament !
- Teocrația de atunci era o formă de guvernământ în care puterea religioasă și cea laică erau exercitate prin cler ; formă de guvernământ în care capii Statului comandă în numele divinității . În teocrație Dumnezeu își numește reprezentanții , iar membrii de rând trebuie să se supună . Reprezentanții aceștia sunt vocea lui Dumnezeu pentru popor.

C. Moduri de conducere în omenire și religie de-a lungul timpului :

a) În omenirea ruinată de păcat : tribal , patriarhal , matriarhal , feudalism , republică , comunism , capitalism , globalizare ( noua ordine mondială ) .
( feudalism : regim politic medieval caracterizat prin proprietatea nobiliară asupra pământului și parțial asupra țărănimii )
b) În religie : prin papă – cap la nivel mondial , ierarhie piramidală - catolicismul
- prin patriarh , la nivel de țară – ortodoxie
- prin prezbiter sau mai mulți prezbiteri ce își aleg singuri succesorii – urmașii reformatorului Jan Calvin
- prin prezbiter + comitet – baptiștii , penticostalii etc.
- prin sfat de bătrâni – creștinii după evanghelie
- prin borduri de misiune compuse din mai mulți reprezentanți ai mai multor denominațiuni religioase.

D. Exemple cum se iau deciziile la baptiștii unioniști , la penticostali , la baptiștii prezbiterieni și la creștinii după evanghelie .

11 Ce se întâmplă când o biserică își schimbă modul de conducere ?
- membrul de rând își cedează responsabilitatea și le pune în seama clerului . În loc să vegheze la bunul mers al bisericii renunță și lasă clerul să se ocupe devenind consumatori pasivi și nu activi .
- apar două clase : cler și laici , superiori și inferiori ; unii mai egali ca alții
- apar șefi , șefi peste șefi și nevoia de titluri : președinte , vicepreședinte , secretar , reverend , mitropolit , cardinal , profesor doctor în teologie , etc.
- încep să apară regulamente interne și directive de sus
- schimbarea formei de conducere duce la primirea de membrii cu botez și credințe străine
- acceptarea membrilor cu vârste cât mai fragede
- apare inevitabila luptă pe putere și partidele


12 Când va înceta modul de conducere implementat de Isus Cristos ?
- la răpire


13 Ce mod de conducere are biserica din care faci parte ?
- prin pastor + comitet ? ; prin pastor ( prezbiterian ) ? ; prin sfat de bătrâni ? ; este congregațional ?
- adu-ți aminte de ce te învață Domnul Cristos
- orice alt tip este răzvrătire și neascultare
- este model lumesc care trece dar Cuvântul Lui rămâne
- nimeni nu poate sluji la doi stăpâni .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu