Faceți căutări pe acest blog

luni, 2 martie 2015

Despre curvie și adulter (preacurvie) în Sfânta Scriptură             Despre curvie și adulter (preacurvie) în Sfânta Scripturăde Aurel Munteanu -24 oct.2014


πορνεία (porneia) – curvie – Imoralitate sexuala — 25 Occurrences :


CURVÍE, curvii - Viață desfrânată, desfrâu, prostituție; curvăsărie.


32. dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa soţia, în afară de motiv de curvie, o face să comită adulter; şi oricine se căsătoreşte cu cea lăsată de bărbat comite adulter.


19. Pentru că din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, curvii, furturi, mărturii false, hule;


20. acestea sunt cele care întinează pe om[+]; dar a mânca având mâini nespălate nu întinează pe om


9. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa soţia în afară de motiv de curvie şi se va căsători cu alta, comite adulter; şi cine se căsătoreşte cu una lăsată de bărbat comite adulter“.


21. Pentru că dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri rele, adultere, curvii, ucideri


41. Voi faceţi faptele tatălui vostru“. Ei I-au spus deci[+]: „Noi nu suntem născuţi din curvie; avem un singur Tată, pe Dumnezeu“.


20. ci să le scriem să se ferească de întinările idolilor şi de curvie şi de cele sugrumate şi de sânge.


29.  vă feriţi de cele jertfite idolilor şi de sânge şi de cele sugrumate şi de curvie; de care, păzindu-vă, bine veţi face. Fiţi sănătoşi!“


25. Iar cu privire la cei dintre naţiunile care au crezut, noi am scris, hotărând ca ei să se ferească şi de ceea ce este jertfit idolilor şi de sânge şi de ce este sugrumat, şi de curvie“


1. Se aude pretutindeni că este curvie între voi, şi o astfel de curvie cum nu este[+] nici chiar între naţiuni, astfel încât cineva să aibă pe soţia tatălui său.


13. Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele pentru mâncăruri, iar Dumnezeu le va nimici şi pe acesta şi pe acelea. Dar trupul nu este pentru curvie, ci pentru Domnul, şiDomnul, pentru trup.


18. Fugiţi de curvie! Orice păcat pe care l-ar face un om este în afara trupului; dar cel care curveşte păcătuieşte împotriva propriului trup.


2. Dar, din cauza curviilor, fiecare să-şi aibă soţia lui şi fiecare să-şi aibă soţul ei.


21. ca nu cumva Dumnezeul meu să mă smerească între voi, când voi veni din nou, şi să plâng pe mulţi dintre cei care au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia şi curvia şi destrăbălarea pe care le-au practicat.


19. Şi sunt arătate faptele cărnii, care sunt: curvie, necurăţie, destrăbălare,


3. Iar curvie şi orice necurăţie sau lăcomie nici să nu fie numite între voi, cum se cuvine unor sfinţi,


5. Omorâţi deci mădularele voastre, cele de pe pământ: curvie, necurăţie, patimă, poftă rea şi lăcomie, careeste idolatrie,


3. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu: sfinţirea voastră, ca să vă feriţi de curvie;


21. Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu vrea să se pocăiască de curvia ei


21. Şi nu s-au pocăit de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de hoţiile lor.


8. Şi un alt înger, al doilea, a urmat, spunând: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare, care  a făcut ca toate naţiunile să bea din vinul mâniei curviei lui!“


2. cu care au curvit împăraţii pământului; şi cei care locuiesc pe pământ au fost îmbătaţi de vinul curviei ei!“


4. Şi femeia era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, şi împodobită cu aur şi  pietre preţioase şi perle, având în mâna ei un pahar de aur, plin de urâciuni şi de necurăţiile curviei ei[
3. pentru că toate naţiunile au băut din vinul furiei[+] curviei ei şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin puterea luxului ei“.


2. pentru că adevărate şi drepte sunt judecăţile Lui; pentru că a judecat-o pe curva cea mare, care a stricat pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei“.


μοιχεύω (moicheuó) - adulter – comite adulter — 15 Occurrences :


ADULTÉR, -Ă,adulteri, -e,1.(Despre soți) Care a încălcat fidelitatea conjugală.2.Infracțiune care constă în încălcarea fidelității conjugale de către unul dintre soți.


Matthew 5.27
27. Aţi auzit că s-a spus : «Să nu comiţi adulter»;


Matthew 5.28
28. dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a şi comis adulter cu ea în inima lui.


Matthew 5.32
32. dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa soţia, în afară de motiv de curvie, o face să comită adulter; şi oricine se căsătoreşte cu cea lăsată de bărbat comite adulter.


Matthew 19:18
18. El ·I-a spus: „Care?“ Şi Isus i-a spus: „Să nu ucizi, să nu comiţi adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti fals


19. Ştii poruncile: nu comite adulter; nu ucide ; nu fura; nu mărturisi fals; nu înşela; onorează pe tatăl tău şi pe mama ta“


18. Oricine îşi lasă soţia şi se căsătoreşte cu alta comite adulter; şi oricine se căsătoreşte cu cea lăsată de bărbat comite adulter“.


20. Ştii poruncile: «Nu comite adulter, nu ucide, nu fura, nu mărturisi fals, onorează pe tatăl tău şi pe mama ta»“.


4. ·I-au spus: „Învăţătorule, această femeie a fost prinsă chiar asupra faptului, săvârşind adulterul


22. tu, care zici: „Nu comite adulter“, comiţi adulter? tu, care urăşti idolii, jefuieşti temple?
9. Pentru că: „Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, [+]să nu pofteşti“ şi orice altă poruncă ar mai fi, este cuprinsă în acest cuvânt, şi anume: „Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi“.


11. Pentru că, Cel care a spus: „Nu comite adulter“, a spus şi: „Nu ucide“. Iar dacă nu comiţi adulter, dar ucizi[+], te-ai făcut călcător de lege.


22. Iată, o arunc în pat, şi pe cei care comit adulter cu ea, în necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele ei
Contextele unde vorbesc despre adulter :


Mat. 5 .27.32.
27. Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter»;

28. dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a şi comis adulter cu ea în inima lui.

29. Iar dacă ochiul tău cel drept te face să te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l de la tine; pentru că îţi este de folos să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

30. Şi, dacă mâna ta cea dreaptă te face să te poticneşti, taie-o şi arunc-o de la tine; pentru că îţi este de folos să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
31. De asemenea s-a spus: «Oricine îşi va lăsa soţia, să-i dea o scrisoare de despărţire»;

32. dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa soţia, în afară de motiv de curvie, o face să comită adulter; şi oricine se căsătoreşte cu cea lăsată de bărbat comite adulter.

Mat.19 .3-10 .
3. Şi au venit la El fariseii , ispitindu-L şi spunând : „Este permis unui om să-şi lase soţia pentru orice motiv?“
4. Iar El, răspunzând, a spus : „Nu aţi citit că Cel care i-a făcut, de la început i-a făcut  bărbat şi femeie,


5. şi a spus: «De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup »?
6. astfel că nu mai sunt doi, ci un singur trup; deci ce a unit  Dumnezeu, omul să nu despartă“.


7. Ei ·I-au spus: „Atunci de ce a poruncit Moise să-i dea o carte de despărţire şi să o  lase?“


8. El ·le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsaţi soţiile, dar de la început nu a fost aşa.


9. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa soţia în afară de motiv de curvie şi se va căsători cu alta, comite adulter; şi cine se căsătoreşte cu una lăsată de bărbat comite adulter“.


10. Ucenicii Săi I-au spus: „Dacă astfel este situaţia omului cu soţia lui , nu este de folos să se căsătorească“.


Marcu 10.1-12.
1. Şi, suindu-Se de acolo, ·a venit în ţinuturile  Iudeii şi de cealaltă parte a Iordanului; şi din nou ·s-au strâns mulţimi la El şi, după cum obişnuia, din nou îi învăţa.


2. Şi, venind la El fariseii , Îl întrebau, ispitindu-L: „Este permis unui bărbat să-şi lase soţia?“


3. Iar El, răspunzând, le-a spus: „Ce v-a poruncit Moise?“


4. Şi ei au spus: „Moise a permis să-i scrie o carte de despărţire şi s-o lase“.


5. Şi Isus, răspunzând, le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris el această poruncă.


6. Dar, de la începutul creaţiei, «Dumnezeu  i-a făcut bărbat şi femeie.


7. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa,


8. şi cei doi vor fi un singur trup »; astfel că nu mai sunt doi, ci un singur trup.


9. Deci ce a unit  Dumnezeu, omul să nu despartă“.


10. Şi din nou, în casă, ucenicii  L-au întrebat despre aceasta .


11. Şi El ·le-a spus: „Oricine îşi va lăsa soţia şi se va căsători cu alta, comite adulter faţă de ea.


12. Şi dacă o femeie îşi va lăsa soţul şi se va căsători cu altul, comite adulter“.
Ioan 8.2-11.
2. Şi dis-de-dimineaţă a venit din nou în templu şi tot poporul venea la El; şi El, stând jos, îi învăţa.

3. Şi cărturarii şi fariseii ·au adus la El o femeie prinsă în adulter şi, punând-o în mijloc,

4. ·I-au spus: „Învăţătorule, această femeie a fost prinsă chiar asupra faptului, săvârşind adulterul.

5. Iar Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe unele ca acestea: Tu deci ce zici?“

6. Şi spuneau aceasta ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L acuze. Dar Isus, plecându-Se, scria cu degetul pe pământ.

7. Şi, cum ei continuau să-L întrebe, S-a ridicat şi le-a zis: „Cel fără păcat dintre voi să arunce cel dintâi cu piatra în ea“.

8. Şi, plecându-Se din nou, scria pe pământ.
9. Dar ei, după ce au auzit aceste cuvinte, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi a rămas Isus singur şi femeia stând în mijloc.

10. Şi Isus, ridicându-Se şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a spus: „Femeie, unde sunt aceia, acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a condamnat?“

11. Şi ea a spus: „Nimeni, Doamne “. Şi Isus i-a spus: „Nici Eu nu te condamn. Mergi şi  să nu mai păcătuieşti“.1Cor.5.1-7.
1. Se aude pretutindeni că este curvie între voi, şi o astfel de curvie cum nu este  nici chiar între naţiuni, astfel încât cineva să aibă pe soţia tatălui său.


2. Şi voi v-aţi îngâmfat şi nu v-aţi mâhnit, mai degrabă, pentru ca acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară din mijlocul vostru.


3. Pentru că eu, fiind absent în trup, dar prezent în duh, am judecat deja, ca fiind prezent, pe acela care a înfăptuit astfel acest lucru;


4. în Numele Domnului nostru Isus Hristos[+] (fiind adunaţi împreună, voi şi duhul meu, cu puterea Domnului nostru Isus Hristos ):


5. să-l daţi pe unul ca acesta lui Satan, spre nimicirea cărnii, pentru ca duhul să fie mântuit în ziua Domnului Isus .


6. Laudavoastră nu este bună. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?


7. Îndepărtaţi[+] aluatul vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, după cum voi sunteţi fără aluat.
1Cor.6.13-19.
13. Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele pentru mâncăruri, iar Dumnezeu le va nimici şi pe acesta şi pe acelea. Dar trupul nu este pentru curvie, ci pentru Domnul, şiDomnul, pentru trup.


14. Şi Dumnezeu şi pe Domnul L-a înviat, şi pe noi ne va învia prin puterea Sa.


15. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădulare ale unei curve? Nicidecum!


16. Sau nu ştiţi că cel care se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Pentru că spune: „Cei doi vor fi  un singur trup “.


17. Dar cel care se lipeşte de Domnul este un singur Duh cu El.


18. Fugiţi de curvie! Orice păcat pe care l-ar face un om este în afara trupului; dar cel care curveşte păcătuieşte împotriva propriului trup.


19. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care Îl aveţi de la Dumnezeu, şi voi nu sunteţi ai voştri?
1Cor.7.1-24 , 39-40.
1. Dar referitor la cele despre care aţi scris , bine este pentru om să nu se atingă de femeie.

2. Dar, din cauza curviilor, fiecare să-şi aibă soţia lui şi fiecare să-şi aibă soţul ei.

3. Soţul să-i dea soţiei ce îi datorează şi, tot astfel, şi soţia, soţului.

4. Soţia nu este stăpână pe trupul ei, ci soţul; de asemenea, nici soţul nu este stăpân pe trupul lui, ci soţia.

5. Nu vă lipsiţi unul de altul decât, poate, prin înţelegere, pentru un timp, ca să vă dedicaţi rugăciunii; şi fiţi  din nou împreună, ca să nu vă ispitească Satan, din cauza neînfrânării voastre.

6. Dar spun aceasta ca îngăduinţă, nu ca poruncă.

7. Pentru că aş dori ca toţi oamenii să fie ca şi mine, dar fiecare are darul său de la Dumnezeu: unul într-un fel şi altul în alt fel .

8. Spun dar celor necăsătoriţi şi văduvelor: este bine pentru ei să rămână ca şi mine.

9. Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească, decât să ardă.
Despre divorţ
10. Dar celor căsătoriţi le poruncesc nu eu, ci Domnul: soţia să nu se despartă de soţ.

11. (Dar chiar dacă este despărţită, să rămână necăsătorită sau să se împace cu soţul ei.) Şi soţul să nu-şi părăsească soţia.

12. Dar celorlalţi le spun eu, nu Domnul: dacă vreun frate are o soţie necredincioasă şi ea vrea să locuiască mai departe cu el, să n-o părăsească.

13. Şi o femeie care are un soţ necredincios şi el vrea să locuiască mai departe cu ea, să nu-şi părăsească soţul .

14. Pentru că soţul necredincios este sfinţit prin  soţie şi soţia necredincioasă este sfinţită prin fratele pentru că,altfel, în adevăr, copiii voştri ar fi necuraţi, dar acum sunt sfinţi.

15. Dar, dacă cel necredincios se desparte, să se despartă; în astfel de cazuri, fratele sau sora nu sunt legaţi , ci Dumnezeu ne-a chemat la  pace.

16. Pentru că, ce ştii tu, soţie, dacă vei mântui pe soţul tău? Sau ce ştii tu, soţule, dacă vei mântui pe soţia ta?

17. Totuşi, aşa cum Domnul  a împărţit fiecăruia, aşa cum Dumnezeu a chemat pe fiecare, aşa să umble. Şi aşarânduiesc eu în toate adunările.

18. A fost cineva chemat fiind circumcis? Să nu se facă necircumcis. A fost cineva chemat în necircumcizie? Să nu se facă circumcis.

19. Circumcizia nu este nimic şi necircumcizia nu este nimic, ci ţinerea poruncilor lui Dumnezeu.

20. Fiecare să rămână în chemarea aceea în care a fost chemat.

21. Ai fost chemat fiind rob? Nu te nelinişti de aceasta; totuşi, dacă poţi deveni liber, mai curând foloseşte-te de aceasta.
22. Pentru că robul chemat în Domnul este un eliberat al Domnului; tot astfel, cel care a fost chemat liber este rob al lui Hristos.

23. Aţi fost cumpăraţi cu un preţ; nu vă faceţi robi ai oamenilor.

24. Fiecare, fraţilor, în ce a fost chemat, în aceea să rămână cu Dumnezeu.
39. O soţie este legată  atât timp cât trăieşte soţul ei; dar, dacă soţul a murit , este liberă să se căsătorească cu cine vrea, numai în Domnul.
40. Dar, după părerea mea, este mai fericită dacă rămâne aşa; şi gândesc că şi eu am Duhul lui Dumnezeu.


Apocalipsa 2.20-23.


20. Dar am împotriva ta că o îngădui pe femeia Izabela, care îşi zice profetesă, şi îi învaţă şi îi rătăceşte pe robii Mei, ca să curvească şi să mănânce cele jertfite idolilor.


21. Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu vrea să se pocăiască de curvia ei !


22. Iată, o arunc în pat, şi pe cei care comit adulter cu ea, în necaz mare, dacă nu se pocăiesc de faptele ei ,


23. şi pe copiii ei îi voi ucide cu moarte; şi toate adunările vor cunoaşte că Eu sunt Cel care cercetează rărunchii şi inimile; şi vă voi da fiecăruia după faptele lui.


Apocalipsa 17.1-6.
 „Vino aici; îţi voi arăta sentinţa curvei celei mari, care şade pe apele cele multe,
2. cu care au curvit împăraţii pământului; şi cei care locuiesc pe pământ au fost îmbătaţi de vinul curviei ei!“


3. Şi m-a dus în duh într-un pustiu; şi am văzut o femeie stând pe o fiară stacojie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.


4. Şi femeia era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, şi împodobită cu aur şipietre preţioase şi perle, având în mâna ei un pahar de aur, plin de urâciuni şi de necurăţiile curviei ei ;


5. şi pe fruntea ei avea scris un nume: „Taină, Babilonul cel mare, mama curvelor şi a urâciunilor pământului“.


6. Şi am văzut femeia îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele martorilor lui Isus. Şi, văzând-o, m-am minunat cu mare uimire.

Traducerea folosită GBV 2001 : http://www.biblia.ro/gbvn/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu