Faceți căutări pe acest blog

luni, 23 februarie 2015

Evanghelia – 1Corinteni 15.3-5.

Evanghelia – 1Corinteni 15.3-5.


de Aurel Munteanu - 15 feb.2015


Mulți din neștiință spun că evanghelia este : Cuvântul , alții spun că este Biblia , alții spun că Isus este evanghelia .

Def. : evanghelie = veste bună .

Ea spune că :

3. V-am invatat inainte de toate, asa cum am primit si eu: ca Hristos a murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi;
4. ca a fost ingropat, si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
5. si ca S-a aratat lui Chifa, apoi celor doisprezece.


1 Ce conține vestea bună , ce mesaj transmite în 1Cor.15.3-5. ?
- dacă nu crezi evanghelia nu ai o credință salvatoare
- conține : moartea lui Isus Cristos pentru păcate ; a fost îngropat după Scripturi , și a înviat a 3-a zi după Scripturi
- cine crede acest mesaj este dovada că a fost salvat -1Cor.15.1-2.

2 Cine introduce vestea bună în Biblie ?
- Înainte de Legea lui Moise : Gen.3.15. ; Iov 16.9. ; 17.3. ; 19.25-27. ; Num. 24.17. .
- Legea lui Moise arată evanghelia ilustrată prin jertfele animale
- profeții – Isaia 53.
- cele 4 evanghelii după : Matei , Marcu , Luca și Ioan .

3 Vestea bună este predicată în V.T. ? Dar în N.T. ?
- în prima jertfă din Eden
- predicată de Abel , Set , Noe , Melhisedec ,de patriarhii , de Lege
- în N.T. umbrele sunt împlinite în Cristos
- Botezul și Frangerea pâinii sunt evanghelia în imagini

4 Cine începe să vorbească despre ea mai detaliat ? Ioan , Isus și apostolii .
- Ioan Afundătorul - misiunea lui a fost să arate lumii pe Isus Cristos : ,, Iată Mielul lui Dumnezeu ”
- Isus preia mesajul lui Ioan ,, Pocăiți-vă și credeți în vestea bună ”

5 Ea este numită Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și este predicată în Împărăție .
- toți din perioada Noului Legământ predică evanghelia
- nimeni nu are monopol pe evanghelie
- Pavel apostolul spune că erau unii care o predicau chiar „ din duh de ceartă ”
- cât timp este predicată este motiv de bucurie

6 Vestea bună a fost încredințată spre păstrare Adunărilor biblice
- Adunarea este stâlp și temelie a adevărului
- Adunarea ( Mireasa lui Cristos ) trebuie să păstreze setul de doctrine de-a lungul Noului Legământ ca standard de comparație
- de ce s-a încredințat Miresei ? Pentru că în paralel cu ea în Apocalipsă vedem că a existat o biserică curvă .

7 Poate fi pervertită această veste bună a Împărăției ?
- Scriptura avertizează că vor apărea predicatori stricați și falși ce vor falsifica evanghelia – Galateni 1.6-9 .

8 Încă de pe paginile Noului Testament , evanghelia începe să fie falsificată sau pervertită de :

1 Iudaizatori : F.A. 15. . Aceștia predicau : Lege + Circumcizie + Evanghelie = salvare
- această veste nu este una bună deoarece este FAPTE + HAR .
- pe aceasta o crezi degeaba și nu ești mântuit prin ea – 1Cor.15.1-2.
- mărturisitorii actuali ai acestei vechi învățături sunt : adventiștii , sâmbătarii și mesianicii .
2 Pervertită de sacramentaliști . Aceștia învață că harului îi trebuie adăugate cele 7 taine mântuitoare . Ele fac evanghelia eficientă și mântuitoare . Ei spun : FAPTE + HAR = MÂNTUIRE .

Cele 7 taine :
- botez care-l numesc și stâlpul mântuirii
- mirungerea aplicată la botez
- împărtășania (transubstanțierea pâinii și vinului )
- pocăința însoțită de spovedanie la urechea popi
- hirotonirea ( punerea mâinilor )
- cununia
-maslul ( ungerea bolnavului când este pe pat de moarte )


3 Pervertită de pocăiți . Aceștia predică o mântuire sau regenerare decizională prin exersarea ,, voinței libere ” . În termeni teologici acest curent este numit arminianism .
Ei spun : VOINȚĂ LIBERĂ EXERSATĂ + EVANGHELIE = MÂNTUIRE . Aceasta fiind o mântuire tot prin fapte și nu prin grațiere suverană și gratuită .
Ei învață :
- ai luat o decizie ? Dumnezeu te salvează !
- tu faci un pas către El , El face doi sau zece către tine ca răspuns al inițiativei tale . Un fel de ,, jumi-juma ” în mântuire ( un fel de întâlnire la jumătatea podului )
- Isus Cristos în concepția lor face tot ce poate dar trebuie să Îl ajuți și tu .El a făcut partea Lui dar trebuie să ți-o faci și tu pe a ta . ( adică HAR + FAPTE ) .
- aceasta este o pervertire a evangheliei ce înalță pe om și coboară pe Isus Cristos care este Dumnezeu .
- El a făcut tot ce a putut dar tu trebuie să Îi dai valoare ,, Jertfei Supreme ” prin luarea unei decizii . În felul acesta o faci eficientă ; dacă nu iei decizia ea nu are nici o valoare pentru tine , rămânând ineficienta . Acestea întâmplându-se în funcție de moftul fiecăruia !

Acestea înseamnă înjosirea , batjocorirea sfântului sânge și a lucrării perfecte a lui Cristos Domnul.

Metoda corectă folosită în mântuire :
- ucenicul , evanghelistul sau Adunarea prin slujitorul său , predică vestea bună iar prin intermediul Duhului Sfânt persoana aleasă care aude este născută de sus . Evanghelizarea este o datorie sfântă pentru fiecare ucenic .
- slujitorul nu are nici un merit – 1Cor.3.6-9.
- Apostolul nu spune că el mântuia pe aceia și nici nu propaga erezia că el lucrează mântuire.

Metode de predicare folosite de o evanghelie falsă :
- tot felul de metode psihologice
- ,, haideți să îi păcălim pe oameni să ajungă în cer ”
- ,, pune presiune pe ei prin chemări repetate ”
- trupe de inchinare
- spectacole , scenete , povestioare lacrimogene , alții îi sperie cu chinurile din ,, talpa iadului ”
- cruciade pe stadioane ce invită : vedete , oameni de afaceri , politicieni , coruri ecumenice reunite , etc. .
- istorioare cu : cecul semnat în alb , medicamentul de pe noptieră , cu diavolul și Cristos care licitează pentru sufletele oamenilor , licitație la care tu trebuie să alegi cine te licitează , etc. .

În toate acestea omul fiind centrul : el trebuie să facă , să ia decizia , să spună rugăciunea păcătosului , să iasă , să se predea , să creadă ca să se salveze . Toate acestea fiind inițiative adică fapte prin care capătă mântuirea !

- nimeni nu o să ajungă în cer și care o să spună la un moment dat de smerenie :
,, Bine că m-ați păcălit că altfel nu aș fi ajuns aici ! Bine că m-ați dus cu preșul până am ajuns în cer , ce minunat ! M-ați păcălit până m-ați salvat !”

Evanghelia lui Isus Cristos nu este o păcăleală , nu este o glumă , un truc psihologic ieftin ! Ea este dătătoare de viață , este înțelepciunea , puterea lui Dumnezeu !

9 Evanghelia vorbește despre ce a făcut Isus Cristos pentru om să îl salveze sau omul ce face pentru a fi salvat de Cristos ?

- vestea bună este cel mai important lucru
- ea nu ne vorbește despre faptele sfinților , eforturile și exersarea voinței tale libere , ritualuri bisericești sau importanța bisericii în mântuire !
- evanghelia nu îți spune despre ce atitudine sau fapte trebuie să faci pentru a fi salvat !
- ea spune despre ce a făcut deja Cristos deoarece în nimeni altul nu este mântuire – F.A.4.12.
- El fiind singura Cale .Evanghelia spune doar ce a făcut El pentru mântuirea oamenilor .Omul nefiind în stare să contribuie cu nimic la mântuirea proprie.
- răscumpărarea a fost hotărâtă din veșnicie de Dumnezeu
- modul prin care să fie salvați oamenii a fost deja hotărât , îl găsim în Biblie
- oamenii au și fost scriși în Cartea Vieții Mielului înjunghiat
- Dumnezeu le dă : har , le face chemarea , îndreptățirea , înfierea , nașterea de sus , pocăința , credința , voința și înfăptuirea , fapte bune hotărâte mai dinainte , daruri de slujire și chiar glorificarea !

10 Vestea bună este numită : ,, Evanghelia grațierii ” ( evanghelia harului ) .
-ea este strict legată de salvarea veșnică a sufletului de la moartea a doua
- este numită ,, Evanghelia grațierii ” ca să lase pe om fără merit în mântuire
- ca toată gloria să fie a lui Cristos – ex. Bătrânilor din Ap. 4.10-11.
- ca omul să nu găsească motiv pentru laude


Concluzie : Ai auzit tu vestea bună ?
- o crezi așa cum au predicat-o sfinții din Geneza până la Apocalipsă ?
- dacă nu o crezi nu ai nici o șansă să fii salvat de la pierzare !
- dacă o crezi nu uita că ți s-a făcut un privilegiu și din dragoste pentru El , trebuie să o predici și la alții !
- predicând-o grăbești venirea lui Cristos Isus !
- într-o zi vei auzi : ,, Vino sclav credincios de moștenește Împărăția ...; Cine nu se rușinează de Mine înaintea oamenilor , îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui și a îngerilor sfinți ” dar ,, Cine se rușinează de Mine și Eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui în ceruri ! ” .


Mergeți de predicați vestea bună a grațierii cu puterea pe care o aveți !                                                   Așa să fie !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu