Faceți căutări pe acest blog

joi, 30 aprilie 2015

Ce sunt faptele bune ? Ef.2.8-10.

Ce sunt faptele bune ? Ef.2.8-10.


de Aurel Munteanu – 19 aprilie 2015

1. Def. : Fapte = acțiune săvârșită , act îndeplinit ( de cineva ) .

2. Care sunt cele mai bune fapte considerate de om ?
- nu faptele pe care le consideră Dumnezeu ca fiind bune . Omul pervertit de păcat are un standard diferit .
- dragostea altruistă este considerată etalonul suprem în toate culturile lumii .

3. Există fapte mai bune pe care trebuie să le facă omul , decât cele cerute în Legea lui Moise ?
- etalonul suprem este reamintit de Isus Cristos și este citat din Legea lui
Moise . Legea și profeții se cuprind în : "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta"; iată porunca dintâi.
Iar a doua este următoarea: "Sa iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți." Nu este altă poruncă mai mare decât acestea." - Mc.12.30-31.
- nu include partea ceremonială de supunere exterioară .

4. Au fost sfinții Vechiului Testament mântuiți prin fapte bune ?
- nici unul ; toți au fost mântuiți prin har prin credință la fel ca tatăl lor Avraam – Evr. 11 . .
- dacă ar fi mântuiți prin fapte am avea 2 feluri de mântuire : Rom.11.5-6. .
- Scriptura enunță un singur mod de mântuire - prin har și o singură cale – prin Cristos .

5. Exemple de mântuire prin fapte :
- unii mărturisesc o mântuire prin conștiință de la Abel la Moise .
- alți mântuire prin faptele Legii : de la Moise la Cristos – Rom.3.20,27,28. .
- alții predică o mântuire prin botez sau cină .
- alți mărturisesc o mântuire prin cele 7 taine mântuitoare ale bisericii date de preot .
- pocăiții de azi predică o mântuire fapte + har : tu trebuie să îți faci partea ta și Dumnezeu pe a Lui ; tu trebuie să faci primul pas apoi Dumnezeu face trei sau zece spre tine ; se predică o regenerare decizională ( naștere din nou prin luarea unei decizii prin exersarea voinței libere ) .

6. Care este diferența între mântuirea prin fapte și mântuirea prin har ?
- fapte : omul este inițiatorul prin propriile cai și mijloace ; de multe ori urmează rețete de mântuire prescrise de întemeietorul unei anumite religii creștine
- har : Dumnezeu este inițiatorul mântuirii deoarece omul este incapabil ( este mort Ef .2. 1-3. ) .
- Ex. Cu condamnatul la moarte care este grațiat ( i s-a făcut har ) .
- 2 Tim.1.9. ; Tit 3.5. ; Rom. 9.11 . .

7. Dacă faptele bune nu ajută la mântuirea sufletului , de ce mai trebuiesc făcute ?
- ele glorifică pe Creator .
- sunt o obligație ,, am făcut ce eram dator să fac ! ” - Luc.17.10. .
- ridică mulțumiri și laude la adresa lui Dumnezeu din inimile celor ce li se face binele respectiv .
- faptele bune trebuiesc făcute doar în ascuns , nu ca fariseii – Luc.14.12-14. .

8. Suntem responsabili când nu facem fapte bune ?
- cine știe să facă un bine și nu îl face păcătuiește – Iacov 4.17. .
- trebuie să rugăm pe Domnul să ne de-a și voință și înfăptuire – Filipeni 2.13. .

9. Dacă facem fapte bune , ne putem lăuda cu ele ?
- Nu ! Ele au fost predestinate ca să umblăm prin ele – Ef.2.10. .
- atitudinea corectă este cea a bătrânilor din Ap.4.10. .
- nimeni din cei care ajung în ceruri nu vor avea motive să se laude cu faptele lor bune – lauda este numai a lui Cristos .
- în faptele bune există întotdeauna o urmă de mândrie

10. Faptele bune ale omului mort spiritual îl ajută să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu ?
- faptele bune ale păcătosului sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu – Isaia 64.6.
- celui păcătos i se va lua și ceea ce i se pare că are după principiul din Luc.19.26.

11. Poți fi salvat fără să dai dovadă de fapte bune ?
- eu unul mă îndoiesc – Iacov 2.14-18. ; 3.13. .
- faptele bune sunt o dovadă exterioară a transformării interioare produse de Duhul Sfânt ( a nașterii din nou ) .12. Dai tu dovadă de fapte bune ? Iubești tu pe Domnul Dumnezeu cu toată puterea ta și cu toată conștiința ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu