Faceți căutări pe acest blog

marți, 24 februarie 2015

Credința – Evr.11.1.

Credința – Evr.11.1.


de Aurel Munteanu - 22 feb.2015


1. Def. : Evrei 11.1.


Pisteo= a crede mântuitor - 244 occurențe în N.T.
pistis= credință
pistos= credincios
doxete = credință , presupunere , bănuială , părere , impresie , cugetare – 63 occurențe în N.T.


2. Câte feluri de credință există ?
- credința naturală ne mântuitoare – Ioan 10.26.
- credința mântuitoare – Ioan 11.25-25.
- credința ca dar – 1Cor.12.9. (pistis ) - 36 occurențe în N.T.
- credința dracilor – Iac.2.19.


3. Ce fel de credință are omul mort spiritual ?
- doxete - presupunere , bănuială , părere , impresie , cugetare , gândire
- ea este izvorul tradiției , superstițiilor , basmelor meșteșugit alcătuite - 2 Tes .2.11-12.
- această credință este rezultatul ruinei din Eden
- este o credință comună tuturor celor ce merg în iazul de foc - ,, unde a mers tata și mama , merg și eu ”
- dacă această credință ar fi mântuitoare , nu ar mai trebui să ne schimbăm gândirea ( pocăim ) și să credem în Isus Cristos Stăpânul
- fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu


4. De unde vine credința mântuitoare ?
- se naște omul mort în greșeli și păcate cu ea , el care bea nelegiuirea ca pe apă ?
- există ea în om , înainte de nașterea din nou și trebuie activată prin ,, voința liberă ” ?
- de ce nu cred oamenii când aud pentru prima dată evanghelia ?
Există 2 feluri de chemări :
a) externă – o face predicatorul și o aude urechea de carne
b) internă – o face Duhul Sfânt și o auzi cu urechea spirituală

- credința mântuitoare este un dar de la Dumnezeu – Efeseni 2.8-9.
- ea este primită la pachet cu pocăința după evenimentul nașterii de sus ( pocăința și credința fiind daruri surori )
- prima după nașterea din nou care este primită în dar este pocăința , apoi credința , voința , înfăptuirea , faptele bune care au fost deja predestinate , etc. .. .


5. Au avut oamenii sfinți credință în V.T. ? Dar în N.T. ?
- de la Abel au avut credința – Evr.11.4-40.
- atât în V.T. cât și în N.T. , oamenii au fost salvați (mântuiți ) prin har prin credință


6. Ce anume au crezut ei de au fost numiți credincioși ?
- vestea bună că v-a veni Cineva și va muri ca jertfă de ispășire pentru păcatele lor – 1Cor.15.3-4.


7. Avem nevoie de credință și astăzi ?
- acum rămân acestea trei : credința , nădejdea și dragostea -1 Cor.13.13.
- ferice de cine nu a văzut dar a crezut – Ioan 20.29.


8. Cum ni se poate mări credința mântuitoare ?
- nu există o formulă magică
- citirea Scripturii , părtășie cu frații , încercări , necazuri , prigoniri , situații limită , disciplinare


9. Poate fi pervertită credința mântuitoare ?
- prin influente iudaice
- prin influențe păgâne și tradiții omenești ( tradiții instaurate prin decrete ale conciliilor papale )
- pervertirea credinței prin erezii moderne :
a) arminianismul american
b) îmbinarea creștinismului cu practici orientale ( yoga , meditații transcedentale , new age ) și muzică woodoo
c) mișcarea ploii târzii – ,, limbii îngerești ” , profeții , miracole , manifestări animalice , râs necontrolat , căderi în transă , ,, curentări ale duhului ” , ș.a.m.d. .


10. Când va înceta credința mântuitoare ?
- când credinciosul moare și trece în prezența lui Dumnezeu
- în momentul răpirii când aleșii întâlnesc pe Mirele lor drag pe norii cerului
- după răpire mai este nevoie de credință la cei ce trec prin ,, necazul cel
mare ” , la fel este și în Împărăția de o mie de ani
- credința încetează când se intră în veșnicie


11. Concluzii : Ai tu o credință ca cea a sfinților ?
- se identifică ea întru totul cu cea predicată de Isus Cristos și apostolii Săi ?
- mai ai tradiții pe care le ții spre paguba credinței tale ?
- dacă da , curățește-te ! Cum poți să faci aceasta ? Prin post , studiu mărturisirea păcatelor către Cristos și renunțarea la ele

- dacă nu ai o credință veritabilă în Isus Cristos ești pierdut !

- dacă crezi , vei avea parte de înviere și glorie eternă
- într-o zi ți se va spune : ,, Vino rob credincios de moștenește Împărăția ... , pentru că cine este credincios în lucruri mici va fi și în cele mari ”
- ești tu credincios în cele mici ?
- mergi și ,, schimbă și pe alții ” cu credința pe care o ai !


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu